thailand sculpture, thailand sculpt, thai sculpt, wood sculpture, wood sculpt, thailand carve, thailand handicraft
  
ThaiSculpt - thailand sculpture, thailand sculpt, thai sculpt, wood sculpture, wood sculpt, thailand carve, thailand handicraft
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   ผลิตภัณฑ์   |   สินค้าพิเศษ   |   ความรู้ทั่วไป   |   โฆษณากับเราใหม่!   |   ติดต่อเรา
 
advertising at thaisculpt.com
advertising at thaisculpt.com
advertising at thaisculpt.com
advertising at thaisculpt.com
advertising at thaisculpt.com
advertising at thaisculpt.com
advertising at thaisculpt.com
advertising at thaisculpt.com
advertising at thaisculpt.com
หน้าที่แสดงโฆษณา ตำแหน่ง ขนาด ค่าโฆษณา(บาท) หน่วย  
หน้าแรก
(ภาษาอังกฤษ)
A1* 600 x 250 ติดต่อเรา เดือน ติดต่อเรา
B1 728 x 90 790 เดือน
C1 728 x 90 790 เดือน
D1 255 x 255 690 เดือน
E1 160 x 65 390 เดือน
E2 160 x 65 390 เดือน
E3 160 x 65 390 เดือน
E4 160 x 65 390 เดือน
* กรุณาติดต่อเรา สำหรับการลงโฆษณาในตำแหน่ง "A1" นี้ เพื่อรับราคา
  และโปรโมชั่นพิเศษ
การชำระค่าโฆษณาสามารถใช้บริการหักผ่านบัตรเครดิตได้ โดยผ่านระบบ PayPal แต่จะต้องมีการลงทะเบียนการใช้ระบบของ PayPal ก่อน สมัคร PayPal ที่นี่ Register PayPal by thaisculpt.com
คลิกที่นี่ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอลงโฆษณาได้ที่ contact@thaisculpt.com
โทร. 08 6788 8811, 08 0499 3182
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   ผลิตภัณฑ์   |   สินค้าพิเศษ   |   ความรู้ทั่วไป   |   โฆษณากับเราใหม่!   |   ติดต่อเรา
Accepting MasterCard, VISA, AMEX
Accepting PayPal
This sign is to increase customer confidence at transaction time.
ฝ่ายการตลาด : คุณธนนันทน์ หรูมิ่งมงคล  โทรศัพท์  08 6788 8811  อีเมล์ : contact@thaisculpt.com
เว็บมาสเตอร์ : คุณพงศ์พันธุ์ หรูมิ่งมงคล  โทรศัพท์  08 0499 3182   อีเมล์ : contact@thaisculpt.com
Amazing Thailand - Amazing Value
thailand sculpture, thailand sculpt, thai sculpt, wood sculpture, wood sculpt, thailand carve, thailand handicraft